షాన్‌డాంగ్ వీచువాన్ మెటల్ ప్రొడక్ట్స్ కో., లిమిటెడ్.

వ్యతిరేక తుప్పు ఉక్కు పైపు